השלבים לקבלת רישיון לשימוש ומרשם לקנאביס רפוא

התהליך לקבלת רישיון שימוש ומרשם לקנאביס רפואי כולל 5 שלבים:
  1.  קבלת הפניה מרופא או מומחה: על מטופל לקבל הפניה מרופא או מומחה כדי להיות זכאי לקבל קנאביס רפואי בישראל.
  2.  הגשת תיעוד רפואי: על המטופל להמציא תיעוד רפואי ליחידה הישראלית לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (היק”ר).
  3.  קבלת רישיון מהיחידה הישראלית לקנאביס רפואי: על המטופל לקבל רישיון מהיחידה הישראלית לקנאביס רפואי כדי שיוכל לרכוש ולהשתמש במוצרי קנאביס רפואי.
  4.  קבלת מרשם מרופא: על המטופל לקבל מרשם מרופא לסוג והמינון הספציפיים של מוצרי קנאביס רפואי הדרוש להם.
  5.  שלב הרכישה עצמה: המטופל יכול לרכוש את מוצרי הקנאביס הרפואי המאושרים מבית המרקחת המורשה למכור מוצרי קנאביס רפואי.
ניתן לעלות קבצי: JPEG, PDF, PNG, GIF עד 2MB